fix nodes / unfix nodes
salivary gland histolysis - forebrain neoblast division